Verdig er Guds Lam 

Jesus, takk for korset. Takk at du betalte alt
Du bar all min synd og skam
Din kjærlighet, har gitt meg nåde stor

Takk for denne kjærlighet, og for dine naglesår
Renset meg i nådens flod
Og gav til meg din tilgivelse og fred

Verdig er Guds Lam, opphøyd over alt
Kroner deg med herlighet, du evig seier vant
Ære være deg, Jesus du Guds sønn
Himmelens yndling korsfestet
Verdig er Guds Lam, verdig er Guds Lam