Glede glede 

Glede, glede! Guds folk de stormer jublende fram
Glede, Glede! Fri og frelst fra skyld og skam
Glede, Glede! En brudgom venter sin brud
Jeg er på vei til Himlen og fryder meg i Gud
Jeg er på vei til Himlen og fryder meg i Gud

Gledessangen synger vi
Jesu sei'r er virkelig
Frihetsfesten feirer vi
For fangene er fri
Å glede seg, det gjør oss sterk
Seieren er Herrens verk
La frihetsdans og jubel slippe løs