La det være Jesus 

Himmelens sønn, allmektig majestet
Med nåde kom han ned
Stort er hans navn, opphøyd over alt
Han har all makt

Fra solen står opp, til solen går ned
La det være J-e-sus
I mørkeste natt, et navn lyser klart
La det være J-e-sus

I hver en sesong, i glede og sorg
Hans trofasthet består
Han er mitt håp, min tilflukt og min borg
Kristus er nok

Verden har ingenting jeg søker
Bare Jesus jeg behøver
Hva enn i livet som jeg møter
Bare Jesus jeg behøver