Å pris hans navn 

Mitt hjerte ser til Golgata
hvor Jesu blod ble øst for meg.
Jeg ser Hans sår,
Hans kropp som led
Min frelser på et kors av tre

Et siste rop: «Det er fullbrakt!»
De la ham ned i Josefs grav.
Bevoktet av soldat og stein,
Guds egen sønn døde for meg

Å pris Hans navn for Han er vår Gud
Å pris Hans navn i evighet
For alltid vil sangen stige opp
Vår Gud du er vår Gud

Å vakre morgen, tredje dag.
Vår Herre levende igjen
Så si meg død - hvor er din brodd?
Vår frelser JESUS har stått opp!

Vi skal få se Hans prakt igjen
Hans lys skal tvinge mørket hen
Da skal vi være i Hans glans
Et liv, en evighet med Han!