Du regjerer 

Du regjerer, Du er Konge
Du som troner på vår lovsang
Du er verdig, all vår hyllest
Halleluja, Amen

Velsignet være Herrens navn
Velsignet fra nå til evig tid

Halleluja, Halleluja
Halleluja, Amen
Du er verdig, Gud alene
Halleluja Amen

Vi synger Halleluja,
Halleluja, Halleluja