Herre gå med oss 

Vi er kalt til tjeneste
Vi må gå og si ifra
at han lever enn i dag
det er hva vår mester sa
Kanskje blir det tunge tak
og litt gråt iblant
Men vi strider for Guds sak
for den tro vi fant

Herre, gå med oss
Herre strid med oss
Fyll oss med frimodighet
Gi oss visdomsord
Herre, vær oss nær
Herre, vær oss nær
Jeg kneler ved din fot
Da får jeg kraft og mot
til å tjene deg