Hvem kan lignes deg 

Hvem kan lignes deg,
du som skapte ved ditt ord
Du stilte stormen ved din makt,
da den skylte over meg

Hvem kan lignes deg,
du som skilte natt fra dag
Hele jordens håp,
hviler trygt hos deg min Gud

Du er Underfull, Rådgiver, Veldig Gud,
Evig Far. Jesus, ingen andre er
som Deg, Du min Jesus

Og når morgen gryr,
vil du høre gledessang
Helt fra soloppgang,
gir vi ære til ditt navn