Å kom nå med lovsang 

Kom, tilbe ham, Guds under x3
vår Herre Krist!

Å, kom nå med lovsang,
jordens kristenskare!
Å, kom nå med lovsang til Betlehem!
Kom for å se ham, kongen i en krybbe!

Gud, evig Gud og, lys av lys det er han.
Til oss er han kommet som bror i dag.
Sann Gud av opphav, født før alle tider.

Syng, englehærer, syng med salig jubel!
Å, syng myriader, i Kongens slott.
Ære til Gud og fred blant oss på jorden!

For bare du er verdig x3
vår Herre Krist!