Når båten seiler inn 

Trette øyne våkner opp når båten seiler inn.
Salte tårer viskes bort av havets milde vind.
Ingen stjerne viste vei
over dype, mørke vann, da de dro av sted
og gikk i land på en ukjent strand.

Kan du høre vindens sus?
Kom og lytt til havets brus.
Kan du ane smerten i hvert bølgeslag?
Du kan hjelpe en av dem
som har reist og kommet frem.
La oss holde flammen tent
til de får vende hjem.

Vi vil kjempe dag for dag,
til våpnene legges ned.
Helt til alle folk på jord får frihet og fred.
De som flyktet, er som oss,
en søster og en bror,
som har seilt av sted og funnet havn
i landet vårt her nord.