Ingen er som Jesus 

Ingen kan noen gang være
Den Du er for meg
Ingen kan noen gang gjøre
Det Du gjorde for meg
Du har tatt bolig inni meg
Mitt hjerte vil opphøye Deg

Ingen er som Jesus
Du er selve Livet
Jeg vil gi Deg ære
Jeg vil gi Deg pris