Jeg gir meg tilbake til deg 

Jeg bøyer kne, legger meg
helt ned, foran Din trone
Alt jeg har, det som kommer,
er og var, i Dine hender

For Du er hellig, hellig, hellig.
Alene Du er verdig, Du som kjøpte meg fri
På grunn av Deg har jeg liv
Du er hellig, hellig, hellig.
Alene Du er verdig, Du som gav Deg selv
til meg. Jeg gir meg tilbake til Deg

Gjør meg hellig, ren, til tjeneste for Deg
foran Din trone
Din vilje skje Jeg overgir meg
helt i Dine hender