Jeg vil velsigne dere 

Jeg vil velsigne dere
med all åndelig velsignelse
i fra Himmelen
Jeg vil la mitt ansikt lyse over dere
Jeg vil velsigne dere
med all åndelig velsignelse
i fra Himmelen
Jeg vil løfte mitt åsyn på dere
og gi min fred

Min fred gir jeg dere
Min velsignelse