Han er den høyeste 

Han er den høyeste
Jesus er Konge og Gud
Jeg vil prise Ham
Han er den høyeste
evig den høyeste
Jeg vil prise Ham

Konge og Gud
Hans ord skal for evig stå fast
Himmel og jord
Kom lovsyng Hans hellige navn
Han er den høyeste
Jesus er Konge og Gud