Fullkommen majestet 

Du la Din krone ned For å gi oss fred
Knust for våre feil. Straffen lå på deg
Et siste pust Du trakk Før Du sa: Det er fullbragt!
Ved Dine dype sårhar seieren blitt vår

Fulkommen majestet
Du er kongen som ble skyldig i vårt sted
I naken skam du led, din er æren i all evighet

I graven ble Du lagt, livløs og forlatt
Vår Frelser og vår Gud, svøpt bak sten i skjul
Men da alt håp var tapt, brøt Lyset fram i prakt
Mørket måtte fly, vår verden har blitt ny

Død, hvor er din brodd?
Kristus har stått opp
Dødens makt er brutt, Jesus lever!

Fulkommen majestet
Du er Kongen som ble skyldig i vårt sted
I naken skam du led, din er æren i all evighet
Fullkommen majestet
Du er Kongen som ble skyldig i vårt sted
I naken skam du led, din er æren i all evighet