Dypere inn 

Dypere inn, inn i din nærhet
Dypere inn, nærmere deg
Dypere inn, inn i din nærhet
Dypere, dypere inn

Du kaller oss inn, inn i din nærhet
Kaller oss inn, nærmere deg
Du kaller oss inn, inn i din nærhet
Dypere, dypere inn

Vi kommer nå Gud innfor din trone
Faller nå ned her innfor deg
//: Med sønderbrutt hjerte
kommer vi frem
Så vi kan skue Himmelens hjem ://