Velkommen 

Gjør døren høy, gjør porten vid
Vår seier herre kommer hit
Gi Kongen rom i sjel og sinn
La Jesus Kristus komme inn

Over alt - og alle er Du Gud
I himmel og på jord
Du er velkommen

Rydd vei for Herren, slipp Ham fram.
Bøy kne for troens opphavsmann
En dag skal alle folk og land
bekjenne Jesu store navn.

Kron Ham med din lovsang, Kongen kommer.
Se det er en ny dag, livet flommer.
Hjerter vendes til Ham
La Han slippe inn, la Han slippe inn