10.000 toner 

Lovsyng Gud, å min sjel, å-å-å min sjel
Tilbe Hans store navn
Syng det ut, syng det ut, å min Gud
Jeg tilber Ditt store navn

Nå går solen opp, nå er natten omme
Jeg synger ut Din sang igjen
Hva enn som har hendt
og hva enn som måtte komme
La meg få synge til den sene kveld

Du er rik på nåde og sen til vrede
Ditt navn er stort og Ditt hjerte varmt
Om all Din godhet vil jeg alltid synge
Ti tusen toner til mitt hjertes klang

Og på den dagen min styrke svikter
Enden kommer, min tid er her
Da skal like fullt Din lovsang lyde
Ti tusen år og så i evighet