O jul med din glede 

O, jul med din glede og barnlige lyst,
vi ønsker deg alle velkommen
Vi hilser deg alle med jublende røst
titusener ganger velkommen

Vi klapper i hendene, vi synger og vi ler,
så gladelig, så gladelig
Vi svinger oss i kretsen og neier - og bukker

I Østerlands vise, I tre vise menn
vi vet jo hvorhen I vil drage
for vi vil jo også så gjerne derhen
og eder på reisen ledsage.

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg og gi meg den annen,
så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hverandre.