Deilig er den himmel blå 

Deilig er den himmel blå
lyst det er å se derpå
hvor de gylne stjerner blinker
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg
oss fra jorden opp til seg

Det var midt i julenatt
hver en stjerne glimtet matt
men med ett der ble å skue
en så klar på himlens bue
som en liten stjernesol
som en liten stjernesol

Når den stjerne lys og blid
lot seg se ved midnatts tid
var det varslet i Guds rike
at en konge uten like
skulle fødes på vår jord
skulle fødes på vår jord

Denne stjerne lys og mild
som kan aldri lede vill,
er hans guddoms ord det klare,
som han lot oss åpenbare
for å lyse for vår fot
for å lyse for vår fot