En krybbe var vuggen 

En krybbe var vuggen som ventet ham her
det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær
Men stjernene lyste helt inn der han lå
det lille barn Jesus på leie av strå

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik

Fra krybben til korset gikk veien for deg
slik åpnet du porten til himlen for meg
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei
så alle kan samles i himlen hos deg