Alt til Deg 

Her er mitt liv så mangelfullt og enkelt
Her er min bønn så kortfattet og svak
Her er min synd og alle mine mangler
Men alt hva jeg har gir jeg til Deg

Jeg gir alt til deg
for jeg vet Du vil ha det
Mine to fisker,
mine fem brød gir jeg til Deg
Jeg gir alt til Deg, alle mine tårer
Alle mine sår de gir jeg til Deg

Her er mitt håp som bærer all bekymring
Du er min Gud og veldig er Din kraft
Du kjenner meg helt,
men ser forbi min svakhet
Så alt hva jeg har, gir jeg til Deg

Kom omslutt meg Jesus, jeg er Din