Du har lagt en sang i våre hjerter 

Du har lagt en sang i våre hjerter
En glede som kommer innenfra
Du har gitt oss Ånden
Som pant på vår arv
Og vi fryder oss i deg, Halleluja!

Vi fryder oss i din frelse
Takk for livet som du gav
Vår Ånd jubler i våre hjerter
Vi har frelsesfryd, Halleluja!