Mitt hjerte alltid vanker 

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom
Der samles mine tanker som i sin hovedsum
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt
Jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt!

Akk, kom jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt,
Så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt.

Jeg gjerne palemgrene vil om din krybbe strø,
For deg, for deg alene jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund,
At du er født herinne i hjertets dype grunn