Tenn lys 

Tenn lys, et lys skal brenne for denne lille jord
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor
Må alle dele håpet så gode ting kan skje
Må jord og Himmel møtes. Et lys er tent for det

Tenn lys, to lys skal skinne for kjærlighet og tro
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem

Tenn lys, tre lys skal flamme for alle som må sloss
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss
Må ingen miste motet før alle folk er ett
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett

Tenn lys, nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå