Hellig og opphøyet 

Jesus, Jesus
Hellig og opphøyet, Jesus

Ditt navn er som honning i min munn
Din ånd er drikke for min sjel
Ditt ord er lyset på min sti
Jesus jeg elsker deg. Du er min