Halleluja 

Står her nå, framfor Deg
Den levende Gud, hvem er jeg
Som kan få prise Deg uten følelse av skyld og skam
Det er på grunn av forløsningen i Jesu blod

Halleluja, halleluja, halleluja
Jesus, jeg elsker deg x4