Å kjenne deg så nære 

Å kjenne deg så nære
Få leve i Din herlighet
Se fylden av Din skjønnhet
Ditt Ord er liv som viser meg vei
Du er mer enn en venn
Du er kilden til livet jeg har

Jesus, min frelser.
Alt liv er i Deg, Du lever i meg
Jeg vil løfte mine hender
Gi ære til Deg, min Gud
Du min skjønne majestet

Din kjærlighet viser hvor stor Du er
Mitt hjerte er vunnet av Deg
Livet jeg lever nå er i Deg
Verdig er Du!