Du er vår far Gud 

Du er vår Far, Gud og vi elsker deg
Vi løfter opp ditt navn på jorden
La ditt rike bli synlig ved vår lovsang
Dine mektige ord iblant oss bor

Ære være Gud den allmektige
som var og er og som skal komme
Ære være Gud den allmektige
som rår til evig tid