Fantastisk 

Du som aldri har hatt noen begynnelse
Og som aldri vil få en slutt
Vi tilber Deg
Hvem kan fullt ut forstå
hvor høyt Din storhet går
Og hvor dypt din nåde når

Fantastisk er Du, Gud
Et ord fra Deg og alt ble til
Ja, ingen er som Du, Gud
Et pust fra Deg og vi fikk liv

Skaper av alle ting, fra de høyeste fjell
til de dypeste hav, vi tilber Deg
Hvor utrolig det er, at Du som har gitt navn
til hver eneste stjerne
Kjenner oss fullt ut, og likevel elsker oss