For evig 

Stjernene de gråt, og dagen ble til natt
Verdens frelser spottet og forlatt
På korset hang hans kropp,
hans blod det rant for oss
All vår synd og skam ble lagt på ham

Et siste åndedrett, mens himmelen så vekk
Guds egen sønn ble lagt i mørket
I graven kampen stod,
men mørkets makt han slo
Og brøt for evig dødens lenker

Jorden skalv i det, graven åpnet ble
Fullkommen kjærlighet en seier vant
Så død hvor er din brodd,
vår Kristus har stått opp
og overvunnet døden

For evig er han herliggjort,
for evig er han løftet høyt
For evig har han seiret,
han lever i dag, lever i dag

Ære halleluja, ære halleluja,
ære halleluja, seieren er hans
x5