Strømmer av nåde 

Strømmer av nåde, Gud du er her,
Himlenes rike har nå kommet nær
Syng nå min sjel for en kjærlighet stor,
som ufortjent skjenkes til alle som tror

Du er god, du er god,
og din nåde varer evig,
din nåde varer evig x2

Strømmer av nåde, å, Herre vi ber,
så som i Himlen, la din vilje skje
Hatet må vike og døden gi slipp
Vår frelser har kommet, se,
alt har blitt nytt

Ditt er riket, din er makten
Din er æren, for evig, amen