Så dyp en kjærlighet 

Jeg har en far
en far ulik alle andre
en som kjente meg
før dagen jeg ble til
Han ser til meg
om mitt liv er fylt av glede
eller om jeg strever
for å helt forstå

Så dyp en kjærlighet
en fars hengivenhet
utstilt på et kors
så gjennomtrengende
og livsforvandlende
din omsorg er for meg
Du er min far og jeg er ditt barn

Jeg kommer med mine nederlag og seire
Med mitt jag for selvbehag i dette liv
Jeg legger ned alt jeg er i dine hender
her vet jeg at du vil være god mot meg

Gud jeg faller ned
Gud jeg faller ned
i dine armer
(x4)
Du er min Far
og jeg er ditt barn