Deg være ære - FA version 

Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt
Lyset fyller haven, se, en engel kom
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Deg være ære
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt

Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!

Frykt ikke mere! Evig er han med
Troens øye ser det: Han gir liv og fred
Kristi navn er ære, seier er hans vei
evig skal han regjere, aldri frykter jeg