Jeg vil elske det eldgamle kors 

På en høyde langt borte stod en gang et kors,
symbolet på smerte og skam
Hvor all verdens misgjerning og skjensel og dom
ble lagt på Guds hellige Lam

Jeg vil elske det eldgamle kors
Til dets mektige favn vil jeg fly
Jeg vil klynge meg fast til dets fot
inntil kronen jeg får over sky

Å det eldgamle kors, så foraktet det er
det på meg har slik dragende makt
For Guds hellige Sønn det i lydighet bar
da det tungt på Hans skuldre ble lagt

På det eldgamle kors ser jeg Kristus så skjønn
Han er livet, mitt håp og min del
På det korset Han led da til rette Han stod
for min synd, for å redde min sjel

Jeg vil aldri forlate det eldgamle kors
Jeg med glede vil bære dets skam
Og en dag Han meg kaller til herlighet stor
hvor jeg evig skal være hos Ham