Jeg er kjærlighet 

Jeg vil møte dere med min kjærlighet
Ekte kjærlighet
For jeg er kjærlighet
Jeg vil møte dere med min kjærlighet
Ekte kjærlighet
For jeg er kjærlighet

Ta imot min kjærlighet, fullkommen kjærlighet
Fullkommen nåde og fred
Det er det jeg kommer med!
Ta imot min kjærlighet, ta imot min kjærlighet
Ta imot min glede og fred
For det er det jeg kommer med!

For jeg er kjærlighet, jeg er kjærlighet
Ekte kjærlighet
Fullkommen kjærlighet

Dere, dere er mine barn
Ta imot min kjærlighet, mine små barn
Glemmer vel en mor sine diende barn?
Og om hun likevel skulle glemme,
så glemmer aldri jeg dere

For jeg er kjærlighet, jeg er kjærlighet
Ekte kjærlighet
Fullkommen kjærlighet
Jeg er kjærlighet, jeg er kjærlighet
Ekte kjærlighet
Fullkommen kjærlighet

Jeg tar dere under mine vinger x3
For jeg kan, jeg vil!
Jeg tar dere under mine vinger x3
For jeg er kjærlighet!

Jeg er kjærlighet, jeg er kjærlighet
Ekte kjærlighet
Fullkommen, frigjørende kjærlighet
Jeg er kjærlighet!
Åh, jeg er kjærlighet
Ekte kjærlighet
Fullkommen kjærlighet og fred