Jeg trenger deg 

Jeg trenger deg
Jeg trenger deg
Som regnet faller ned
Fall på mitt hjerte gjør meg ny

Jeg ser mot deg
Jeg ser mot deg
Du er konge over alt
Himmelen er i mitt hjertes dyp
Jeg vill bare være hos deg

Hellig hellig er du, Gud,
Ærens konge
Evig frelser på vår jord

Selv om fjellet kan bli knust
Og rase ned i opprørt hav
Du bevarer meg fra fall din trygge, faste favn
Jeg vil bare være hos deg
Jeg vil bare være hos deg
Jeg vil bære være hos deg