Hellig hellig er du 

Hellig, hellig er Du
Hellig, hellig er Du
Hellig, hellig
Hellig, hellig er Du

Herre, Du er vår Far
Herre, Du er vår Far
Herre, Herre
Herre, Herre, Du er vår Far

Jesus, Du er så god
Jesus, Du er så god
Jesus, Jesus
Jesus, Du er så god

Hellig, Hellig er Du
Hellig, Hellig er Du
Hellig, Hellig
Hellig, Hellig er Du

Jesus, jeg elsker Deg
Jesus, jeg elsker Deg
Jesus, Jesus
Jesus, jeg elsker Deg