Bøy kne 

Bøy kne, bøy kne i det himmelske
Bøy kne, bøy kne på jorden
La hjertet tømmes for all stolthet
Løft blikket mot den høyeste

Og la Ham få stråle fram
Han som bærer navnet over alle navn
Han som er opphøyet over alle
Jesus Kristus er Herre

Bekjenn, bekjenn at Han er herre
Bekjenn til Gud Faders ære
At vår Herre som en tjener ble
Er på tronen i all evighet

Jesus Kristus er Herre (x4)