Frihet på dette sted 

La Herrens ånd få tale
Her er frihet

Løft ditt blikk mot Himlen
Her er frihet

Frihet på dette sted
Strømmer av nåde og fred
Faller på alle ned
Her er frihet

Bærer du på byrder
Her er frihet

Gi ditt alt til Jesus
Her er frihet