Store og mektige 

Store og mektige
er dine gjerninger
Herre Gud allmektig
x2

Rette og sanne er dine veger
du tidsaldrenes konge x2
Herre, Gud allmektig

Alle folk skal komme og tilbe
foran deg x4
Herre, Gud allmektig x4