Uendelig 

Alt har sitt opphav i Deg
Alt i fra Himmel og på Jord
Du er over tid og alt som vi kan kjenne
Gud, jeg vet at min frihet kostet
Og at Din nåde varer
Når uro preger alt så er Du den som bærer

Uendelig, ubeskrivelig er Din Majestet
En konge som led for de skyldige.
Vi ærer Deg
Umålelig, ubegripelig, mer enn vi kan se
er den kjærlighet du har kommet med
Et mysterium

Høyt over alle andre
Høyt over alt som Du har skapt
Ingen over Deg og ingen ved Din side
Du har vist oss Din gode vilje
vist oss hva kjærligheten er
Ved Deg har vi nå lært sannheten å kjenne

Du alene. Du alene. Du alene
Er verdig våre liv