Alt for Jesu fot, FA versjon 

Alt for Jesu fot jeg legger
alt hva jeg her kaller mitt
Jeg vil elske, jeg vil tro Ham
følge Ham for hvert et skritt

Jeg vil gi deg alt x2
Du skal råde, kjære Frelser
Jeg vil gi deg alt

Alt for Jesu fot jeg legger
Gjør meg, Frelser helt til din
La meg høre Åndens stemme
La meg kjenne du er min

Alt for Jesu fot jeg legger
Ja, jeg gir meg helt til deg
Fyll meg med din kraft og nåde,
med din fred velsign du meg