Deilig er jorden 

Deilig er jorden
prektig er Guds Himmel
skjønn er sjelenes pilgrimsgang
Gjennom de fagre riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle
slekt skal følge slekters gang
aldri forstummer tonen fra Himlen
i sjelens glade pilgrimssang!

Englene sang den
først for markens hyrder
skjønt fra sjel til sjel det lød
Fred over jorden!
Menneske fryd deg
Oss er en evig frelser født!