Himlen I min famn 

Hvem har tent den stjernen som speiles i ditt øye?
Hvem tok mørket bort i hyrders blikk, din første natt?
Hvem har flettet kronen av strå omkring din panne?
hvem har ført tre vise til vår stall, min kjære skatt?

Er du en av tusen små? er du han vi venter på?
Du, mitt lille barn en engel gav deg navn
Er det jordens største skatt jeg skal verne denne natt?
Er det selve hjemmelen som jeg gynger i min favn?

Hvem har vekket redselen som får deg til å gråte?
Hvorfor tar din hånd så fast et grep om mammas hår?
Rundt oss danser skygger nå er engelen borte
Han sa så mye vakkert mye mer enn jeg forstår

Gi at dine dager får bli til andres glede
Gi at alle møter deg med kjærlighet og tro
Aldri skal jeg glemme de ordene jeg hørte
hva som enn oss hender vil de gi oss kraft og mot

Hvem har tent den stjernen som speiles i ditt øye?
Himmeldiamanten over byen Betlehem