Større enn alt 

Nåde kom ned - Stod i vårt sted
Og gjennom døden ble du liv
Livet for oss ? livet for alle

Fristet i alt - Stod der vi falt
Midt i vår svakhet ble du håp
Håpet for oss ? hopet for alle

Takk Jesus du ble liten for oss
Ble ydmyket og hamret til et kors
Der viste du deg større enn alt
Større enn alt

Tårene rant - Gleden du vant
Midt i vårt mørke tente du
Lyset for oss ? lyset for alle

Du er Gud - Du har nåde for alle
Du er Gud - Du er alltid den samme
Du er Gud - Og din kjærlighet omgir meg