Du gir meg fred 

Noen ganger tynger livet som jeg har
Jeg roper ut i bønn men finner ikke svar
En vegg av tvil og motløshet foran meg står
Hjelp meg over, Gud.
La meg vite at du ved min side går

Selv når mørket kveler om mitt lys,
får jeg kraft i din nåde
Du kaller med din kjærlighet for Du vil jeg skal se

Jeg får komme som jeg er. Du vil alltid være der
Selv når fallet er stort, dine armer tar meg imot
Du gir meg fred

Noen ganger ber jeg i blinde til og fra
Tenker bare på meg selv og alt jeg vil ha
Går meg vil i mørket famler på egen vei
Kom fri meg Gud! Min selvgodhet hindrer meg å søke Deg

Du kaller meg inn i din herlighet
Du kroner med meg din kjærlighet