Du er her på dette sted 

Du er her på dette sted,
du vår Gud
Du er her på dette sted,
Abba Fader
Du er verdig til å få
all pris og ære nå
Du er her på dette sted,
du vår Gud