Jeg løfter mitt blikk 

Fader, jeg elsker deg
Mitt hjerte er fylt
med en lengsel om å se
Din kraft og herlighet
Dekker vår jord slik som vann fyller hav
Du er min tilflukt, min sannhet er Du
Jeg gir opp mitt eget for å være din

Jeg løfter mitt blikk, står her uten skam
Jeg tilber deg, Fader, velsigner Ditt navn
Du fanget mitt hjerte, nå jeg tilhører Deg
Jeg løfter mitt blikk - og ser på deg