Du er hellig, hellig 

Du er hellig, hellig
Ingen er lik deg Gud
Du er hellig, hellig
Ære til deg Guds lam

Alltid skal jeg gi deg ære
Elske deg mer og mer
Her i din nærhet
hvor jeg hører til
Fylles jeg med din fred