Inn i din nærhet 

Går inn i Din nærhet nå
med lovsang i min munn
Ved Din nåde kan jeg frimodig gå
Inn på hellig grunn

Jeg kneler for Din fot i ærefrykt for Deg
Og min lovsang vil Du ta imot
Jesus jeg priser Deg

Du er Konge kronet med verdighet
Ditt ansikt lyser som solen
Dine øyne stråler av kjærlighet
Der du sitter på tronestolen

Jesus, Jesus. Jeg ærer og priser Deg nå (x2)